2022 / Birželis / 08

„Varėnos pienelis“ įvykdė projektą gamybinių nuotekų valymo įrenginių įdiegimas

UAB „Varėnos pienelis“ - perspektyvi ir sparčiai auganti maisto pramonės įmonė. 2019 m. gruodžio mėn. bendrovė sėkmingai įgyvendino investicinį projektą „Gamybinių nuotekų valymo įrenginių įdiegimas UAB „Varėnos pienelis““, kurį iš dalies finansuoja biudžetinė įstaiga Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF), administruoja Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Projekto įgyvendinimui skirtas 141.000 Eur finansavimas. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama įmonei leido įdiegti pažangią įrangą gamybinių nuotekų valymui, kurios pagalba bus mažinami nuotekų taršos rodikliai. Projekto įgyvendinimas leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo bei padidins įmonės konkurencingumą ir produktyvumą šalies bei tarptautiniu mastu. UAB „Varėnos pienelis“ įdiegė gamybinių nuotekų valyklą, kurios dėka įmonėje iki minimumo sumažintas technologinių operacijų metu susidarantis gamybinių nuotekų kiekis. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo skirta parama įmonei leido įdiegti pažangią įrangą, darbas kuria ne tik leis prisidėti prie švaresnės aplinkos kūrimo, bet ir padidins įmonės konkurencingumą bei produktyvumą šalies ir tarptautiniu mastu, bus vykdomos pagrindinės visų lygių aplinkosaugos direktyvose bei kituose norminiuose aktuose keliamos užduotys – imtis visų galimų ir ekonomiškai pateisinamų priemonių teršalų kiekiui bei neigiamam poveikiui visuomenės sveikatai ir aplinkai mažinti, kurti ir diegti tausiąsias technologijas, taupyti gamtos išteklius, imtis modernių efektyvių išteklių naudojimo sprendimų, atsižvelgiant į ilgalaikius gamtinių ekosistemų ir verslo (žmonių) poreikius.

Daugiau naujienų

euro
2022 / Liepa / 05

UAB „Varėnos pienelis“ vykdo projektą „UAB „Varėnos pienelis“ eksporto apimčių didinimas“, projekto Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0085. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo ...

SERTIFIKATAS
2019 / Liepa / 08

Kolegos, verslo partneriai, mūsų produkcijos pirkėjai, draugai!

Labai noriu pasidžiaugti sunkaus darbo rezultatu.. Mūsų įmonei suteiktas tarptautinis kokybės sertifikatas IFS. Gamykla įvertinta 88,89 ...

EUROSER
SLCO
ULAN
DOVGAN
Feliks
Pilos
BANDI